Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek De Groote

Neerstraat 2

9660 Brakel

Hoofdapotheker: Stefanie Van De Maele

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0439.249.058

Machtigingsnummer APB: 452804

Telefoonnummer: 055 42 27 67

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.